× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Niebieski Parasol

zespół długoterminowej opieki domowej. - Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej "Niebieski Parasol" w Ełku

Informacje o komórce

Pozostałe przychodnie jednospecjalistyczne

Zespół długoterminowej opieki domowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Usługi pielęgnacyjne
  • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:Adres

87-621 29 00
M. Konopnickiej 2
19-300 Ełk

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1